Home » Corona test bedrijven

Corona test bedrijven

Je vindt hier informatie over onze Corona testen voor bedrijven en je kan je hier aanmelden voor een Corona test als jouw bedrijf een contract met ons heeft afgesloten.

Heb je nog geen contract en wil je als bedrijf meer informatie over onze corona testen voor bedrijven? Stuur dan een mail naar corona@tophealthgroep.nl

Het bedrijfsleven staat achter in de rij bij aanpak Corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft recentelijk zijn advies richting de overheid met betrekking tot het testbeleid bijgesteld. De overheid zal daarom het testen opschalen tot maximaal 16.000 per dag, waarbij de focus de komende periode zal liggen bij doelgroepen in de zorg. Zelfs indien de overheid deze capaciteit realiseert zal dit onvoldoende zijn om heel Nederland te kunnen faciliteren. Hoe een volgende fase er uit zal zien en welke doelgroepen in staat zullen worden gesteld om getest te worden is nog niet bepaald.

Voor werkgevers betekent deze RIVM richtlijn dat er op korte termijn weinig zal veranderen. Personeel neemt geen risico en blijft bij klachten uit voorzorg soms onterecht thuis. De economische schade kan hiermee snel oplopen in termen van productiviteits- en omzetverlies.

Medewerkers voelen zich vaak onzeker of zij drager van het Corona virus zijn, of mogelijk al een besmetting hebben doorlopen. Bovendien vragen zij zich af of ze directe familieleden of collegae op het werk kunnen besmetten. Dit geeft een gevoel van onveiligheid.

Waarom deze test:

De covid 19 combinatietest geeft u:

Inzicht of een medewerker besmet is (geweest) en mogelijke (tijdelijke) immuniteit heeft opgebouwd.

Sturing omtrent uw beleid (bij voorkeur in samenspraak met een deskundige  bedrijfsarts uw Arbodienst) m.b.t. de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Beperkt het gevoel van onrust en onveiligheid bij uw personeel en klanten.

Helpt u met reductie van onnodig ziekteverzuim.

Helpt u ter ondersteuning bij goed werkgeverschap.

Tot maanden na het doorlopen van de Corona besmetting toont de NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test de aangemaakte antistoffen aan.

De test is een professioneel diagnostisch hulpmiddel bij de diagnose op (reeds doorlopen) besmetting met het Coronavirus. In combinatie met de heldere instructies over het gebruik van de tests en de richtlijnen bij de uitslagen kan beleid worden gemaakt op de inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast bieden wij ook telefonisch support.

U moet zelf vooraf bepalen hoeveel testen u denkt nodig te hebben. De testen kunt u alleen in combinatie afnemen. Hiermee bedoelen we dat u het totaal pakket afneemt. Dit bestaat uit.

  • antistoffen test
  • antigenen test.
  • Vragenlijst online
  • persoonlijk gesprek waarin alle vragen nog een keer worden doorgenomen
  • binnen 4 uur de uitslag van de test online in een eigen portal

De testen blijven ten aller tijde eigendom van de Top Health Groep en worden nooit meegegeven.