Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij Fyon, De Akker en De Haere vinden we het belangrijk dat je je veilig en prettig voelt in onze praktijken en weet waar je aan toe bent. Ook op het gebied van privacy en de financiƫle afhandeling van onze zorgverlening. Daarom hebben we een aantal huisregels en voorwaarden opgesteld. De belangrijkste hebben we hieronder samengevat met een link naar de complete teksten.

Huisregels & gedragscode

 • In onze praktijken gelden de algemene fatsoensnormen en omgangsvormen
 • Bij calamiteiten volg je de instructies van de medewerkers.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen op het buitenterrein en in de kleedkamers.
 • De behandelaar geeft bij de intake uitleg over de gang van zaken. Geef eventueel bezwaar tegen de behandelaar en/of behandeling voor aanvang van de behandeling aan.
 • Behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte, met uitzondering van training in de oefenzaal.
 • We vragen je vooraf toestemming voor de aanwezigheid van een stagiaire of collega.
 • Besproken onderwerpen worden als vertrouwelijk behandeld.

Lees hier ons volledige huisreglement en de gedragscode

Betalingsvoorwaarden

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van je verzekeringsgegevens.
 • Valt een behandeling niet onder je zorgverzekering? Dan ontvang je van ons een factuur.
 • Een afspraak kun je tot uiterlijk 24 uur voor aanvang zonder kosten annuleren of verzetten. Bel of mail je later, dan krijg je een nota voor een niet nagekomen afspraak.
 • De betalingstermijn van een factuur is 30 dagen. Wordt deze niet betaald, dan volgt achtereenvolgens een herinnering, een aanmaning en tweemaal een ingebrekestelling verhoogd met incassokosten. Twee maanden na verstrijking van de betalingstermijn neemt een incassobedrijf de vordering over inclusief alle bijkomende kosten.

Lees hier de volledige Betalingsvoorwaarden

Privacy & cookieverklaring

 • We verwerken persoonsgegevens (zoals naam, leeftijd, adres) alleen voor het doel waarvoor je ze geeft (bijvoorbeeld voor behandeling of facturering).
 • We vragen alleen de gegevens die hiervoor nodig zijn.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor je ze gaf.
 • Diagnose en behandelingsgegevens worden zonder herleidbare persoonsgegevens (naam, adres etc.) wel gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden. Wil je dit niet, meld dit dan bij de behandelaar.
 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beveiligen.
 • We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en op de hoogte van je rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees hier onze complete Privacyverklaring

Klachtenregeling

Lees hier onze complete Klachtenregeling